Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT Kognitiv beteendeterapi erbjuds på vårdcentralen inom ramen för den nationella rehabiliteringarantin. Patienter med lätt till medelmåttlig ångest, depression, smärta och stressrelaterad problematik skall erbjudas KBT, Kognitiv Beteendeterapi enligt rekommendationer från Socialstyrelsen.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, utgår från att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra. Arbetssättet i KBT är strukturerat och inriktar sig på att finna lösningar på problem här och nu. De terapeutiska former som används vid behandling kan vara såväl verbala och insiktsbefrämjande som beteendeinriktade. Genom att kartlägga tankar, känslor och beteenden i nyckelsituationer kan mindre fungerande tanke- och handlingsmönster omprövas och alternativa förhållningssätt formuleras.

Hemuppgifter ingår som en viktig del av behandlingen. Det kan vara uppgifter att i det vardagliga livet pröva andra, mer funktionella beteenden, nya idéer eller andra sätt att lösa problem.

Tillsammans med behandlaren formulerar du kort- och långsiktiga mål för behandlingen. Tonvikten i behandlingsmetoden ligger även fortsättningsvis på samspelet mellan dig och din omgivning, dina problem och upplevelser.

Behandlingsmetoderna är bl.a. effektiva vid av fobier, panikångest, depressioner, stresshantering, ätstörningar, tinnitus, smärta, beroendeproblematik, PTST eller för att stärka självförtroendet.

Terapisamtalen har fasta former. I de inledande samtalen får du information hur terapin kommer att gå till. Sedan diskuterar vi dina problem. Vi går tillsammans igenom upplägget av behandlingen, hur ofta vi ska träffas och under hur lång tid.

Terapisamtal är cirka 45 min.

Behandlingslängden varierar mellan cirka fem till femton ggr. beroende på patientens problematik.